Đang tải toàn bộ danh mục Ngành hàng
Facebook messenger

Điều khoản sử dụng

1.    Quy định chung:
Chào mừng bạn đến với TimDung.vn (gọi tắt là “TimDung.vn”). Bạn đăng ký tài khoản, tạo địa điểm, sản phẩm/ dịch vụ trên trang website, các công cụ hỗ trợ quảng bá địa điểm và các dịch vụ khác (gọi tắt là “Dịch vụ”) thông qua qua website và các tên miền liên quan đến TimDung.vn (gọi tắt là “trang Web”) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘Điều khoản sử dụng’). Điều khoản sử dụng là thoả thuận giữa bạn và TimDung.vn, cả khi tài khoản mới tạo và chưa đăng địa điểm nào. Bạn đồng ý và chấp nhận các Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật, các thông báo pháp lý hay các nội dung hướng dẫn sử dụng trên trang Web. TimDung.vn có quyền cập nhật và thay đổi điều khoản sử dụng bằng cách cập nhật thông tin điều khoản tại trang này bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho Doanh nghiệp, bạn phải đồng ý là đại diện chính thức cho doanh nghiệp đó. Nếu bạn không đồng ý với toàn bộ điều khoản sử dụng dưới đây, không sử dụng Dịch vụ!


2.    Đăng ký tài khoản
Khi đăng ký sở hữu tài khoản với TimDung.vn, bạn phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ và tự chọn mật khẩu cho mình trong quá trình đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu, tài khoản của mình và tất cả các hoạt động thực hiện trong tài khoản của bạn. Khi xem xét sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin đăng ký (gọi tắt là Thông tin đăng ký) đúng, chính xác và hoàn chỉnh. Nếu thông tin đăng ký của bạn không đúng, không chính xác hoặc không đầy đủ; hoặc TimDung.vn có cơ sở hợp lý để nghi ngờ thông tin đăng ký của bạn không đúng, không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ hoặc toàn bộ hoạt động sử dụng hiện tại hoặc sau này đối với Dịch vụ. Người dùng dưới 13 tuổi không đươc tạo hoặc sử dụng tài khoản của TimDung.vn. Đối với học sinh dưới 13 tuổi có thể được sử dụng TimDung.vn thông qua các tài khoản ngoại lệ do giáo viên tạo nên phục vụ mục đích đào tạo và có sự đồng ý của các phụ huynh.


3.    Tài khoản và Bảo mật
Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và toàn bộ các hoạt động diễn ra hoặc các hành động được thực hiện trong tài khoản. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép nào đối với tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật tài khoản và website. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn hại nào do việc bạn không tuân thủ quy định bảo mật này.


4.    Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả nội dung tại dịch vụ, tiện ích của website thuộc sở hữu của TimDung.vn. 
TimDung.vn cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Không chỉnh sửa nội dung khi sao chép, điều chỉnh hoặc dùng lại Nội dung. Trích dẫn nguồn từ website khi đăng tải nội dung.


5.    Quyền về nội dung của khách hàng
Với nội dung bạn đăng tải lên website của bạn thông qua Dịch vụ, tiện ích của TimDung.vn, chúng tôi không yêu cầu sở hữu Nội dung đó của bạn (gọi tắt là “Nội dung”), nhưng bạn cho phép chúng tôi lưu trữ Nội dung trên hệ thống của chúng tôi. Sự cho phép này tồn tại chỉ khi bạn vẫn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc bạn vẫn tiếp tục sở hữu Tài khoản trên hệ thống. 


6.    Quy tắc nội dung
Bạn chịu trách nhiệm với toàn bộ thông tin, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác bạn đăng lên trang địa điểm hoặc tài khoản của mình thông qua dịch vụ và tiện ích của chúng tôi. Chúng tôi có thực hiện kiểm soát Nội dung bạn đăng lên thông qua Dịch vụ của chúng tôi, nhưng bạn phải chủ động kiểm soát nội dung trước khi đăng lên. Nếu nội dung không đúng, bạn phải chịu trách nhiệm trước nội dung của mình.
Bằng việc tải lên nội dung trên trang địa điểm hay tài khoản của bạn, bạn đã đồng ý: cho phép các người dùng internet khác xem nội dung của mình; cho phép TimDung.vn hiển thị và lưu trữ nội dung đó. 
Khi phát hành nội dung lên website của mình thông qua hệ thống của chúng tôi, bạn nhận nhức đầy đủ và không đăng tải, phát hành các nội dung cấm sau:

a.    Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam.
b.    Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
c.    Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân; Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định; Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo.
d.    Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam.
e.    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.
f.    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế.
g.    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
h.    Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác; Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến TimDung.vn.
i.    Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác.
j.    Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.
k.    Sử dụng TimDung.vn cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Chúng tôi có quyền tạm dừng bất kỳ tài khoản hay người dùng nào vi phạm các quy định nội dung trên.


7.    Phí & Thanh toán
Hiện tại bạn được sử dụng dịch vụ & và tiện ích trên TimDung.vn Miễn phí. Khi cung cấp dịch vụ, tiện ích có mất phí, chúng tôi sẽ có thông báo trước.


8.    Giới hạn trách nhiệm
Bạn hiểu rõ và đồng ý khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi rằng TimDung.vn, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào dù trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay đặc biệt nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hay các thất thoát vô hình nào khác. 
TimDung.vn không chịu trách nhiệm với chất lượng, sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba nào có liên kết với chúng tôi. 
Chúng tôi cũng không đảm bảo và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của bạn sau khi bạn sử dụng dịch vụ của TimDung.vn.

Top
Chương Trình Điểm Thưởng Xem X