Đang tải toàn bộ danh mục Ngành hàng

Trợ Giúp Thành Viên

I. Đăng ký trở thành thành viên TimDung.vn và tích điểm thưởng bằng cách đóng góp nội dung 

 

Tạo tài khoản thành viên:

1. Tạo tài khoản bằng email cá nhân:

Bước 1: Truy cập vào TimDung.vn và nhấp vào nút Đăng ký phía trên cùng bên phải trên Desktop và hình người phía trên cùng bên phải trên Mobile

Bước 2: Nhập Email cá nhân, mật khẩu mới và tích vào xác thực không phải là người máy

Bước 3: Nhấn vào nút Tạo tài khoản để hoàn tất đăng ký tài khoản

Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ truy cập luôn vào hệ thống với tài khoản mới tạo.

 

2. Tạo tài khoản thành viên bằng tài khoản Mạng xã hội (G+ và Facebook):

Bước 1: Truy cập vào TimDung.vn và nhấp vào nút Đăng ký phía trên cùng bên phải trên Desktop và hình người phía trên cùng bên phải trên Mobile

Bước 2: Nếu bạn có tài khoản G+ hoặc Facebook, nhấn vào nút Đăng nhập bằng Google hoặc Đăng nhập bằng Facebook để tạo tài khoản TimDung.vn

Bước 3: Hệ thống sẽ điều hướng sang trang truy nhập tài khoản mạng xã hội tương ứng để bạn đăng nhập. Như vậy hệ thống sẽ truy nhập trực tiếp thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn.

   

II. Tích điểm thưởng để tăng hạng uy tín và đổi quà giá trị trên TimDung.vn

 

Chính sách đóng góp & điểm thưởng như sau:

- 1 bài đánh giá trên 100 từ = 5 điểm
(Bài dưới 100 từ = 3 điểm)
- 1 Xếp hạng: 1
Ảnh đẹp (Ảnh kém (mờ, copy trên internet, ảnh sai, spam) bị xoá = 2
- 1 Thảo luận = 0.5
- 1 Báo đóng cửa = 5
- 1 Thêm địa điểm mới = 10

+ Cụ thể, thành viên đánh giá một địa điểm với các tiêu chí sau: Bài đánh giá > 100 từ + Xếp hạng (1-5 sao) + 5 ảnh đẹp về địa điểm đó + 3 thảo luận, thì nhận số điểm: 5 + 1 + (5*2) + (3*0.5) = 17.5 điểm thưởng.

 

1. Cách đăng địa điểm mới

Lưu ý:
TimDung.vn duyệt nội dung địa điểm của thành viên trước khi hiển thị ra công khai. Những nội dung spam sẽ bị xoá ngay lập tức mà không thông báo trước. Chúng tôi có thể gỡ bất kỳ địa điểm nào chúng tôi cho là sai thực tế hoặc không tuân thủ chính sách về nội dung địa điểm của TimDung.vn.

Trên máy tính hoặc trên thiết bị di động, bạn truy cập vào TimDung.vn và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản.
- Bước 1: Nhấp vào nút THÊM ĐỊA ĐIỂM trên header của Timdung.vn hoặc nút THÊM ĐỊA ĐIỂM trong trang danh sách địa điểm để bắt đầu
- Bước 2: Nhập đầy đủ vào các trường nội dung bắt buộc (có dấu sao đỏ) như Tên địa điểm, Thành phố, Quận Huyện, Lĩnh vực, Ngành hàng và các trường nội dung cần thiết như Số điện thoại, Ảnh đại diện, Website, Email, Facebook fanpage, nội dung giới thiệu, tiện ích, Album ảnh và nội dung khác cần thiết để tạo nên một địa điểm hấp dẫn, ấn tượng.
- Để nội dung được đầy đủ và hấp dẫn với người dùng, nội dung đăng lên cần có: 1/ ảnh đại diện chụp phía mặt tiền rõ nét, 2/ số điện thoại liên lạc, 3/ ít nhất 2 ảnh được đăng vào album và 4/ viết nội dung giới thiệu ít nhất 50 từ.
- Bước 3: Nhấn nút LƯU LẠI để hoàn tất đăng địa điểm. 

 

2. Cách đăng bài đánh giá và chấm sao

Lưu ý:
TimDung.vn duyệt nội dung đánh giá của thành viên trước khi hiển thị ra công khai. Những nội dung spam sẽ bị xoá ngay lập tức mà không thông báo trước. Chúng tôi có thể gỡ bất kỳ bài đánh giá nào chúng tôi cho là giả mạo hoặc không tuân thủ chính sách về bài đánh giá của TimDung.vn.

Trên máy tính hoặc trên thiết bị di động, bạn truy cập vào TimDung.vn và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản.
- Bước 1: Tìm kiếm hoặc truy cập trực tiếp địa điểm bạn muốn viết bài đánh giá.
- Bước 2: Phía dưới phần Bản đồ của địa điểm, bạn nhấp vào nút Viết đánh giá hoặc cuộn xuống phía dưới của phần Đánh giá có dấu sao đánh giá và trường nhập nội dung đánh giá
- Bước 3: Bạn chọn số sao để đánh giá tổng thể và viết đánh giá. Bạn đồng thời chọn sao đánh giá cho từng hạng mục cụ thể của địa điểm
- Bước 4: Nhấn nút Gửi đánh giá để hoàn tất. 

Nội dung bài đánh giá phải rõ ràng, thể hiện bạn hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ của địa điểm. Gợi ý bài viết có 100 từ trở lên. Khi duyệt bài viết, chúng tôi sẽ xem xét nội dung, độ dài của bài viết (tính theo số từ), ngữ pháp và câu từ tuân thủ theo chuẩn Tiếng Việt. Hạn chế sử dụng từ lóng và địa phương để bài đánh giá được hấp dẫn và khác biệt.

 

3. Cách đăng ảnh vào bài đánh giá

Cách 1:

- Sau khi đã chấm sao và viết bài đánh giá, bạn tích vào Box: Thêm ảnh vào đánh giá
- Hệ thống sẽ hiển thị ra khung đăng ảnh với 2 nút chức năng: Chọn ảnh và Hoàn tất tải ảnh lên.
- Bạn nhấp vào nút Chọn ảnh để lựa chọn ảnh từ máy tính hoặc Mobile, sau đó chờ để ảnh tải lên. Nếu muốn xoá ảnh vừa tải, nhấn vào nút Bỏ ảnh ở từng ảnh hoặc nút Hoàn tất tải ảnh lên để hoàn tất đăng ảnh vào bài đánh giá. 

Cách 2: 

Sau khi đã hoàn tất bài đánh giá và được duyệt hiển thị công khai bạn có thể bổ sung ảnh để bài đánh giá sống động hơn:
- Tìm bài đánh giá mà bạn muốn bổ sung ảnh, kéo xuống dưới tới phần Viết đánh giá
- Bạn nhấp vào nút Thêm ảnh đánh giá, sau đó chọn ảnh để lựa chọn ảnh từ máy tính hoặc Mobile, sau đó chờ để ảnh tải lên. Nếu muốn xoá ảnh vừa tải, nhấn vào nút Bỏ ảnh ở từng ảnh hoặc nút Hoàn tất tải ảnh lên để hoàn tất đăng ảnh vào bài đánh giá. 

 

4. Chỉnh sửa hoặc xóa bài đánh giá của bạn

- Bước 1: Nhấp vào Tên tài khoản của bạn trên cùng bên phải, rồi nhấp vào Tài khoản sau khi hệ thống sổ xuống các tuỳ chọn
- Bước 2: Dọc theo menu trái trong Tài khoản, nhấp vào phần Đánh giá để mở ra danh sách đánh giá mà bạn đã đóng góp
- Bước 3: Tại mỗi địa điểm trong danh sách có 2 chức năng tuỳ chọn: Sửa | Xoá, bạn chỉ cần nhấn vào nút Xoá để xoá bài đánh giá, hoặc nút Sửa để sửa bài đánh giá.
- Bước 4: Trong trường hợp sửa, hệ thống sẽ chuyển sang phần nội dung sửa để bạn sửa bài bình luận và chấm lại số sao cho địa điểm đó.

Top
Chương Trình Điểm Thưởng Xem X